Actie Kerkbalans 2023: Aan het woord Pastoor Jurgen Jansen

Beste mensen,

Ook in 2023 wordt in onze drie samenwerkende parochies de Actie Kerkbalans weer gehouden.

“Voor de kerk van morgen”
Als pastoraal team hebben we dit motto ter hand genomen om met de mensen van de kerk van morgen te spreken. En we hebben ze gevonden. Een achttal jongeren uit de drie samenwerkende parochies. Voor elk van hen heeft geloof en kerk een plek in hun leven. We spreken met hen over gezins- en jongerenpastoraat. Zij geloven dat de kerk van morgen plek heeft in onze regio en houvast kan geven in ons dagelijks leven. Zij laten binnenkort van zich horen!Ook geven we als pastoraal team mogelijkheden om parochianen bij elkaar te laten komen om na te denken en te spreken over ons geloof. Wat kan het mij aanreiken, welke houvast geeft het mij? Het zijn momenten van geloofsverdieping en voor mensen persoonlijk of gemeenschappelijk geloofsgesprekken. Klik HIER voor meer informatie.

Gebruikelijke onkosten en gasprijzen
Uw kerkbijdrage is bestemd voor uw geloofsgemeenschap. De onkosten van gebouw, pastoraat, pastorale team, tegemoetkomingen van onze uitvaartvrijwilligers, vrijwilligersavonden, reiskosten, dirigenten en organisten, bestuurlijke en pastoraal secretariaat worden hiervan betaald.Daarbij komen de gasprijzen. Het is niet in te schatten welke impact deze zullen hebben. De kerken krijgen geen ondersteuning vanuit het rijk en moeten zich voorbereiden op het aanspreken van eigen financiële middelen. Want één ding is helder; het gaat ons geld kosten. We hebben best wat ‘vet op de botten’ maar teren ook al enkele jaren in op het eigen vermogen.

Tussen 14 en 28 januari ontvangen al onze parochianen een brief met aan vullende informatie en het verzoek om bij te dragen. 

Daarom mijn persoonlijke oproep, ook mede namens de parochiebesturen. Wilt u bijdragen? Ondersteunt u uw geloofsgemeenschap voor het komend jaar? Juist voor de kerk van morgen!Hartelijk dank!Pastoor Jurgen Jansen