Adventsactie Vastenactie 2022: Zorg in Somalië

Ieder kind een goede start

De adventsactie ondersteunt dit jaar de bewoners van Somalië (Afrika).

Somalië is een van de armste landen . De gezondheidszorg in Somalië is ernstig verzwakt geraakt door de langdurige burgeroorlog in het land. De levensverwachting van de inwoners ligt rond de 51 jaar. Bijna nergens ter wereld sterven zoveel baby’s, kinderen en jonge moeders.

In de afgelegen Gedo regio ligt het Garbaharey districtsziekenhuis. Inwoners uit de wijde omgeving zijn voor gezondheidszorg afhankelijk van dit ziekenhuis.Ook hier zijn de voorzieningen gebrekkig. Zo valt hier de elektriciteit geregeld uit.

Wat willen we bereiken

De  beschikbaarheid van basiszorg moet verbeteren, zodat meer mensen toegang krijgen tot zorg. Een betrouwbare stroomvoorziening is daarvoor essentieel..

Hoe doen we dat

Voor de patiëntenafdelingen worden zonnepanelen geïnstalleerd en het ziekenhuis krijgt medische apparatuur.

Er wordt een bloedbank aangeschaft. Patiënten zijn dan in acute situaties niet langer afhankelijk van toevallig aanwezige donoren. Het laboratorium krijgt de beschikking over chemicaliën voor het uitvoeren van bloedonderzoek en tests.

Laten we alle kinderen een kans geven op een goede start in het leven door dit project te steunen.

Dit kunt u door een gift over te maken op:

NL 89 INGB 0653 1000 00 ten name van Adventsactie

 

 

 

 

U leest meer over deze Adventsactie van de Vastenactie op de website van de Vastenactie.