Avonden voor geloofsverdieping met pastoor Jansen

WAT GELOVEN WIJ EN WAT BETEKENT HET VOOR MIJN PERSOONLIJK LEVEN?

Met enige regelmaat hoor ik van mensen in de geloofsgemeenschappen: “Eigenlijk weet ik helemaal niet zoveel over mijn eigen geloof, ik zou zo graag wat meer willen weten.” Dat zou ik graag met u willen onderzoeken en uw vragen proberen te beantwoorden. In het kalenderjaar 2023 worden er door ondergetekende 11 avonden verzorgd die gaan over de inhoud van ons geloof en wat het kan betekenen voor ons leven van elke dag.

Om een algemene duiding te geven voor deze avonden: ik zou het avonden van geloofsverdieping willen typeren en noemen. Deze avonden kenmerken zich door de volgende grote inhoudelijke lijnen die zullen worden besproken: de geloofsbelijdenis, de sacramenten, het gebed en hoe te handelen als christen (de moraal).

Het is voor mij als priester een bijzondere mooie investering. Ik vind het prachtig om als herder te kunnen spreken over het geloof, over de schoonheid ervan. Over de betekenis. Over het verstaan van ons geloof en het ook daadwerkelijk gestalte te geven in ons dagelijks leven.

WAAR VINDEN DE AVONDEN PLAATS?

Parochiehuis St. Lambertus, Wemenstraat 2 in Hengelo om 20.00 uur .
We sluiten af om 21.30 uur.

Op welke data?

De genoemde data zijn op een dinsdagavond (let op een aantal data zijn gewijzigd):

 • 31 januari
 • 7 februari
 • 7 maart
 • 11 april
 • 9 mei
 • 13 juni
 • 22 augustus
 • 5 september
 • 3 oktober
 • 7 november
 • 12 december 2023 

BENT U GEÏNTERESSEERD?

Dan adviseer ik u om het geheel van bijeenkomsten mee te maken, maar voel u niet verplicht. U kunt ook per datum aansluiten, aanmelden is niet noodzakelijk.

Bij vragen van inhoudelijke aard, schrijf mij een mail: j.jansen@rktwentezuid.nl.

Ik hoop velen te mogen ontmoeten! En laat deze avonden ons persoonlijk en gemeenschappelijk geloof verdiepen en ons onderlinge band doen versterken.

Met hartelijke groet,
Pastoor Jurgen Jansen