Chrismamis 2024

De Chrismamis is een viering voor het gehele bisdom. Het is een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, ook omdat vanuit vele parochies en locaties vertegenwoordigers aanwezig zijn. Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken alsook die voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel, het vormsel en de priesterwijding. Ook vernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften.

De parochies hebben een uitnodiging voor de Chrismamis ontvangen. Hierin schrijft kardinaal Eijk: “het vriendelijke verzoek om vanuit elke locatie in uw parochie met een groep parochianen naar de Chrismamis te komen. Zo kunnen vele gelovigen deze indrukwekkende viering meebeleven.

De Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht vindt plaats op woensdag 27 maart in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Hoofdstraat 18, aanvang: 19.00 uur).