Lambertuscantorij is gestopt

De cantorij van Sint Lambertus houdt op te bestaan. Op zondag 17 april 2022, de eerste Paasdag, zingen we voor de laatste keer in de eucharistieviering van 11.00 uur. Een memorabel moment.

De cantorijleden hebben zelf unaniem besloten om het koor op te heffen. Oplopende leeftijden én het gegeven dat nieuwe leden zich niet melden, heeft ons doen beseffen dat op termijn de kwaliteit van het koor niet te handhaven is. En die kwaliteit heeft, naast een uitstekende onderlinge sfeer, altijd hoog in het vaandel van het koor gestaan.

Nadat pastoor Gerard Lesscher het koor in 1975 had opgericht, heeft het ruim 47 jaar in de Lambertus, en daarbuiten (!) de sterren van de hemel gezongen. De eerste paar jaren onder leiding van pastoor Lesscher en daarna decennia lang onder leiding van Frans Leloux. Gedurende de laatste fase was Louis ten Vregelaar de dirigent.

Met een groot gevoel van weemoed doen we onze muziekpartituren dicht. En dan gaan onze gedachten weer naar de prachtige, voornamelijk Renaissancemuziek die we hebben gezongen in al die jaren. En we kijken terug op al die schitterende Kerst- en Passieconcerten die we in de Lambertus mochten brengen. Maar ook zal ons altijd de geweldige, onderlinge sfeer bijblijven die er, 47 jaar lang, tussen de leden en hun “aanhang” is geweest.

We hopen dat een nieuwe generatie op enig moment ons stokje overneemt, zodat ook in de toekomst de schitterende kerkmuziek van Palestrina, Josquin Des Prez, Monteverdi, en al die anderen, in de Lambertusbasiliek zal blijven klinken.

Cantorij St. Lambertus