De basiliek heeft een rijke traditie op het gebied van liturgie en kerkmuziek en de Schola Cantorum staat daar midden in.

Op zondagen en op Hoogfeesten verzorgt de Schola Cantorum de gregoriaanse gezangen tijdens de integraal Latijnse Hoogmis.

Om die functioneel dienende taak optimaal te kunnen vervullen wordt er wekelijks gerepeteerd; ook gedurende de vakanties. De Schola bestaat uit een zestiental leden, waarvan gezegd mag worden dat ze zich sterk verbonden voelen door een zeer plezierige onderlinge sfeer èn de liefde voor het gregoriaans. Juist vanwege die grote liefde voor die bron van alle kerkmuziek, is de Schola steeds weer op zoek naar nieuwe verborgen schatten. De uitvoering van de Donkere Metten op Witte Donderdag, maar ook die van de Metten aan de vooravond van Kerstmis, zijn daar voorbeelden van. De Schola van de Sint Lambertus staat sinds 2002 onder leiding van Paul Bonenkamp.