Diakenwijding James Keuben

“James, we bidden dat je door de trouwe verkondiging en de sacramentele tegenwoordigstelling van Jezus’ dienstbaarheid velen mag brengen tot het bewuste en vrije besluit Hem na te volgen en in Jezus hun ware identiteit te vinden.”

– Kardinaal Eijk –

 

Op zaterdag 1 juni is kandidaat-priester James Keuben gewijd tot diaken in de St. Catherinakathedraal in Utrecht door bisschop Willem Eijk. Diaken komt van het Griekse woord diakonos, dat dienaar betekent. Het diakenambt is onder meer bedoeld om invulling te geven aan de christelijke barmhartigheid. Een diaken is door zijn wijding onder meer bevoegd in de Eucharistie het evangelie te lezen en te preken, in de catechese het geloof uit te leggen, het sacrament van de doop toe te dienen en als kerkelijk getuige op te treden bij een kerkelijk huwelijk. Een Diaken die in afwachting is van zijn priesterwijding wordt transeunt diaken genoemd

Een leuk detail is dat de broer van James de eer had om te assisteren bij de aankleding met de stola en de dalmatiek, onderdeel van de liturgische kleding.
De dalmatiek is in de rooms-katholieke kerk het eigen gewaad van de Diaken. Een dalmatiek verschilt in die zin van de kazuifel, dat het wijde mouwen heeft. De dalmatiek is versierd met twee zogenoemde clavie, twee verticaal lopende banden. Meestal is dit kledingstuk gemaakt van dezelfde stof als die van de gebruikelijke liturgische kleur van de kazuifel. Onder de dalmatiek draagt de Diaken een stola over zijn linker schouder.

Op zondag 9 juni ging James voor de eerste keer voor als diaken in de zondagse Eucharistieviering van de Lambertusbasiliek.

Op zaterdag 9 november wordt James tot priester gewijd.

Klik hier voor het verslag en foto’s vanuit Bisdom Utrecht
Klik hier voor terugkijken van de eerste assistentie van James in de Lambertusbasiliek