Donkere Metten op Witte Donderdag

Donderdag 28 maart, ’s avonds om 22.30 uur.

Het is inmiddels een traditie geworden dat de schola cantorum van onze kerk op de late avond van Witte Donderdag enkele delen zingt uit de Donkere Metten van de Goede Week. Ook dit jaar zal dat weer het geval zijn. Wij nodigen u van harte uit dit bijzondere moment, bij de afsluiting van de aanbidding, met ons mee te vieren.

De Donkere Metten van de Goede Week behoren zonder twijfel tot de meest indringende liturgie van de katholieke kerk. Dit nachtelijk koorgebed van monniken op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag bevat een grote hoeveelheid gezangen die de dramatiek van de lijdensweek op een bijzondere wijze verklanken.

De totale Metten bestaan uit drie nocturnes die elk ruim een half uur duren. De schola zal er op die avond één laten horen. Eén nocturne is in principe opgebouwd uit negen elementen: drie psalmen met bijbehorende antifonen, drie prachtige klaagzangen die door één of enkele cantores worden gezongen en drie responsories. Bij het begin van de Metten branden op een negenarmige kandelaar alle kaarsen. Daarvan wordt er steeds één gedoofd zodra een psalm, een klaagzang of een responsorie gezongen is. Aan het eind van de Metten is daardoor op symbolische wijze de duisternis van Goede Vrijdag over ons neergedaald.

Er is een tekstboekje met vertalingen beschikbaar om de Metten goed te kunnen volgen.