De geboorte van een kind is een groot wonder. Een geschenk van God. Als ouder wil je je kind alle goeds meegeven. Datgene, wat voor jou dierbaar is, opdat je kind daaruit kan kiezen voor het eigen leven. Daartoe behoort ook datgene, waar je in gelooft.

Als ouder kun je dan kiezen om je kind te laten opgroeien in de Geest van Jezus en het te laten delen in onze gemeenschap van geloof.

In iedere geloofsgemeenschap van Parochie De Goede Herder kan uw kind het Doopsel ontvangen. De doopvieringen, met maximaal 3 dopelingen tegelijk, zijn één keer in de twee maanden op zondagmiddag om 13.00 uur.

Voorbereiding

Voorafgaand aan de doop van uw kind wordt u als ouders verwacht op twee voorbereidings-avonden. Want we hopen, dat de keus voor de Doop een bewuste keus is.
Samen met andere doopouders staan we op deze avonden stil bij wat kerk en geloof voor uw kind en daarmee ook voor u kan gaan betekenen.
Want het zal duidelijk zijn, de Doop is slechts een begin.
Ook ontvangt u op deze avonden informatie over de doop zelf en materiaal voor het maken van een doopboekje.

Opgeven

U kunt zich hiervoor opgeven bij het secretariaat van het pastoraal team in Delden, contact@pastoraalteam.nl  of telefonisch 074 – 3492212 van maandag tot en met woensdag van 08.30 – 15.30 uur en donderdag van 14.00 – 15.30 uur.