EERSTE JONGERENBIJEENKOMST IN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP

Op zondag 22 januari heeft er een eerste bijeenkomst plaatsgevonden met een jongerengroep uit onze geloofsgemeenschap. Ashik Vincent had daarvoor het initiatief genomen. Hieronder leest u het verslag dat Ashik zelf van deze samenkomst heeft gemaakt.

Na de eucharistieviering met pastoor Jurgen Jansen als celebrant, verzamelden we ons in het parochiehuis. De gedekte tafels stonden daar al klaar en na een kort gebed konden we genieten van een heerlijke lunch en was er volop gelegenheid voor onderlinge gesprekken. Aan het eind van de lunch was er ook nog taart als dessert.

Na deze lunch gingen we naar de Sikkenstaal om te kijken naar de film ‘The Chronicles of Narnia: the Lion, the Witch and the Wardrobe’. Deze film is gebaseerd op het beroemde gelijknamige boek van CS Lewis, een van de meest invloedrijke christelijke schrijvers van de vorige eeuw.

Het verhaal gaat over vier jongeren – David, Susan, Edward en Lucy – die naar de magische wereld van Narnia gaan om Aslan de leeuw te helpen, het rechtvaardige koningschap van Aslan in Narnia te herstellen. Aslan wordt daarbij getoond als het beeld van Jezus, een rechtvaardige koning die zichzelf geeft als offer voor de zonden van de kinderen van Adam en Eva, in de film gesymboliseerd in de vier kinderen.

Het is een film met een Christelijke boodschap die ons handvatten biedt het geloof beter te leren kennen en te beleven. De vele positieve reacties na afloop van de film en de bijeenkomst zijn voor ons een stimulans om in de komende tijd vaker dit soort bijeenkomsten te organiseren.

We zullen jullie op de hoogte houden.

Ashik Vincent