Energiekosten: zuinig met gas en elektra

Ook onze geloofsgemeenschap heeft te maken met de gevolgen van de enorm gestegen energiekosten. Dat betekent dat we zuinig moeten zijn met gas en elektra, zowel in de kerk als in het parochiehuis. Concreet betekent dit dat de volgende maatregelen worden genomen.

In de kerk

  • de verwarming in de kerk blijft uit, de minimale temperatuur is 6 graden in verband met het orgel en het houtwerk in de kerk
  • als uitzondering wordt tijdens de zondagse viering de bijsacristie waar de kinderwoorddienst wordt gehouden kort verwarmd
  • de verlichting in de zijbeuken wordt tijdens de zondagse vieringen niet aangestoken, u kunt zoveel mogelijk gebruik maken van de zitplaatsen in het middenschip
  • de deur naar het parochiehuis blijft zoveel mogelijk dicht

In het parochiehuis

  • de radiatoren in het parochiehuis staan op de vorstbeschermingsstand (met andere woorden: is uitgeschakeld)
  • tijdens de aanwezigheid van de gastvrouwen/-heren en het secretariaat wordt de verwarming op een lage stand aangezet
  • op zondagochtend tijdens de zondagse viering wordt de koffiekamer waar de crèche wordt gehouden wel verwarmd en deze uitzondering geldt ook voor de ouderenviering op dinsdag 13 december.
  • tijdens alle andere activiteiten in het parochiehuis (koorrepetities, vergaderingen, etc.) blijft de verwarming uit
  • we vragen iedereen om extra aandacht te hebben om deuren te sluiten om zo de warmte die er is, binnen te houden. En bij vertrek te controleren of de lichten uit zijn, de radiatoren dichtgedraaid en de deuren dicht.

Op deze manier kunnen we met elkaar toch vieren in onze kerk en bijeenkomen in het parochiehuis. Houdt u er dus rekening mee dat met de dalende temperaturen buiten het in de kerk en het parochiehuis ook koud(er) zal zijn: warme kleding, wellicht een extra dekentje, worden dus zeker aangeraden!