Geef vandaag voor de kerk van morgen

 

Geloof is een gave en opgave. Wij samen zijn de Kerk van Jezus Christus en onze taak is het om deze in de wereld gestalte te geven. Onvermijdelijk kost dit een bijdrage. In de vorm van participatie, maar ook in de vorm van een kerkbijdrage. Dit is nodig om onze Kerk voldoende uit te rusten voor de toekomst.

De kerk is voor duizenden mensen van grote waarde, op vele manieren.

 

Eucharistievieringen, woord- en communievieringen, catechese, toediening van sacramenten, alphacursus en dan zijn er ook nog de faciliteiten: de gebouwen, de verwarming en verlichting, de bloemen, altaar benodigdheden, de koffie en nog veel meer. U begrijpt dat de katholieke kerk in Hengelo uw bijdrage (en een eventuele verhoging daarvan) meer dan nodig heeft.
Deze maand ontvangt u per post een brief voor Actie Kerkbalans. Via het antwoordformulier kunt u  aangeven wat u het komende jaar aan uw kerkelijke gemeenschap wilt geven. We hopen dat we weer op u mogen rekenen.

 

“Ik bedank u hartelijk voor uw bijdrage en dat u zelf een bouwsteen van de toekomst wilt zijn”
-Pastoor Jugen Jansen-