GEZOCHT: VOORZITTER EN SECRETARIS

In deze tijd kan een geloofsgemeenschap niet meer functioneren zonder de inzet van vrijwilligers. Gelukkig hebben we er daar in de Lambertus veel van, maar niettemin zijn we toch weer op zoek naar nieuwe mensen. En dit keer naar mensen voor hele specifieke taken. Voor onze gecombineerde basiliekraad/pastoraatsgroep hebben we een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris nodig; twee functies die staan in het hart van de geloofsgemeenschap. Vrijwel alle zaken die in een parochiegemeenschap spelen komen daar langs. De basiliekraad is primair gericht op materiële, gebouwelijke, en financiële zaken. De pastoraatsgroep houdt zich bezig met liturgie, diaconie, catechese, gemeenschapsopbouw en, niet te vergeten de jongeren in onze gemeenschap. Maar omdat pastorale en materiële zaken in een geloofsgemeenschap vaak in elkaar grijpen, vormen de beide groepen in de Lambertus al jaren één geheel en trekken ze altijd samen op.

Omdat de Lambertus onderdeel is van De Goede Herder Parochie, zijn goede contacten over en weer van groot belang. Naast gezamenlijke, plenaire vergaderingen zijn er daarom ook regelmatig bilaterale overlegsessies met het Goede Herder bestuur, waarbij de Lambertusvoorzitter en secretaris intensief betrokken zijn.

En natuurlijk is er ook overleg met onze pastoor. Als het nodig of wenselijk is, schuift hij even aan voor een korte gedachtenwisseling.

Tot slot zij nog gezegd dat de vergaderingen van de basiliekraad/pastoraatsgroep gemiddeld één keer in de vier weken plaatsvinden en dat die altijd verlopen in een plezierige en constructieve sfeer.

We hopen, dat er onder u, die dit leest, mensen zijn die de Lambertus een warm hart toedragen en bereid zijn één van de vacante functies te vervullen. Voor meer informatie kunt u terecht bij ondergetekende, de vertrekkende voorzitter van de basiliekraad/pastoraatsgroep.

Paul Bonenkamp

E-mail: p.bonenkamp@kpnmail.nl
Telefoon: 074 2913265  / 06 51298049