Gulden Mis

Op donderdag 14 december om 19.00 uur vindt er in de Lambertus een bijzondere viering plaats: de Gulden Mis.

De Gulden Mis is in de liturgie van de katholieke kerk een votiefmis van Maria, die wordt opgedragen, bij louter kaarslicht, op de woensdag na de derde zondag van de Advent (Gaudete). Het gebruik ervan bestaat al sinds de vijftiende eeuw. Tijdens de mis staan we in het bijzonder stil bij de blijde verwachting van Maria. Aan het bijwonen van deze mis wordt een bijzondere waarde toegekend; vandaar het woord Gulden dat in deze context, voortreffelijk of krachtig betekent. Veel mensen richten tijdens deze viering smeekbeden tot Maria, die volgens de overlevering ook steeds worden verhoord. In het verleden oefende de Gulden Mis een bijzondere aantrekkingskracht uit op mensen die in nood verkeerden, of op mensen wier naasten op zee waren. De mis werd dan ook wel Schippersmis genoemd.

Met het opnemen van deze mis in het liturgisch rooster, wil de Lambertusbasiliek aanhaken bij een bijna vergeten, maar mooie traditie.