Het Herenkoor – het voormalige Rouw- en Trouwkoor- is in oktober 1975 op initiatief van pastor Lesscher opgericht. Op 21 november 2015 heeft het Herenkoor van de geloofsgemeenschap St. Lambertus zijn veertigjarig bestaan gevierd. Begonnen werd met een eucharistieviering, waarna er een gezellig samenzijn was voor de zangers en hun partners. 

Naast het zingen tijdens rouw-­ en trouwdiensten verzorgt het koor ook de zang tijdens doordeweeks kerkelijke feestdagen. Ook verleent het koor enkele keren per jaar zijn medewerking aan vieringen op zondag in het Borsthuis.
In het verleden heeft het koor ook diverse kerstmiddagen in verzorgingshuizen opgeluisterd. Aan kerstbijeenkomsten voor de Zonnebloem en de K.B.O. heeft het koor deelgenomen. Onlangs werd nog een concert verzorgd in het Borsthuis in het kader van het 125­jarig bestaan van de St. Lambertusbasiliek. Ook maakte het koor deel uit van de koren, die gezamenlijk een mis van C. Widor zongen tijdens een concert op 27 juni 2015.

Het koor zingt gregoriaans en meerstemmige kerkmuziek. Ook staat een aantal profane liederen op het repertoire. Zo mogelijk wordt er vierstemmig gezongen.
Het koor telde in de beginfase bijna 30 leden. Momenteel zijn er nog 16 actieve zangers. De muzikale leiding is in handen van Louis ten Vregelaar en Paul Lebbink.

U zult begrijpen, dat het koor nog wel enige versterking kan gebruiken. Met name de baspartij heeft aanvulling nodig.
Het valt op, dat nieuwe leden zich direct in de groep opgenomen voelen.
Zingt U graag, dan bent U van harte welkom tijdens een repetitie. Er wordt wekelijks gerepeteerd op donderdag middag tussen 14.15 en 16.00 uur in het parochiehuis van de St. Lambertus.
U hoeft geen noten te kunnen lezen. Het bestuur en de muzikale leiding zullen er alles aan doen er voor te zorgen, dat U zich als zanger in het koor thuis voelt. Wij hopen u te mogen begroeten.

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met het secretariaat Sint Lambertusbasiliek op werkdagen van 10:00 – 12:00 uur en 14:00 – 16:00 uur.
Telefoon: 074-2435514 of e-mail: lambertusbasiliek@gmail.com