Hoogfeest heilige Willibrord 7 november

Sint-Willibrord stichtte vele kerken, kloosters en vestingen. Hij legde een stevig fundament voor de opbouw van de Kerk in Nederland. Op 7 november wordt het Hoogfeest van de heilige Willibrord gevierd. Om 19.00 uur zal er een gezongen eucharistieviering zijn in de Lambertusbasiliek

Na de viering om 20:00 uur bent u ook van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij de geloofsverdieping in de grote parochiezaal.