HUISZEGEN

In onze parochie bestaat de mogelijkheid een papieren huiszegen mee naar huis te nemen in het nieuwe jaar. Zondag 1 januari  werden deze uitgedeeld na de Eucharistieviering. Nu liggen ze op een tafel achter in de Basiliek om mee te nemen. De huiszegening kan aan de binnen- of buitenkant boven de voordeur worden geplaatst.

De huiszegen is een uitdrukking van Christelijk geloof van de bewoners van het huis en als bescherming tegen de machten van het kwaad.

Betekenis van de huiszegen:

C+M+B: Wijzen Caspar + Melchior +Balthasar
Deze letters worden in verband gebracht met de wijzen uit het Oosten: Caspar, Melchior en Balthasar.

C+M+B: Zegentekst Christus Mansionem Benedictat
Deze letters zijn de beginletters van de zegentekst “Christus Mansionem Benedictat” Dit betekent: “Christus zegene dit huis”

C+M+B: Openbaring Cana Magi Baptisma
De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige openbaring van de Heer. Kerstmis is het feest van de openbaring aan alle mensen. Deze openbaring van God wordt gevierd met Driekoningen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste wonder van Christus in Kana. De letters verwijzen naar de feesten:

  • Bruiloft te Kana (Cana)
  • Aanbidding van de Wijzen (Magi)
  • Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma)

Bij de huiszegen kan het volgende gebed worden gebruikt:
U God, almachtige Vader, smeken wij ootmoedig voor dit huis, voor zijn bewoners en voor al wat er in is: opdat Gij U moogt gewaardigen het te zegenen en te heiligen en met alle goed te verrijken: geef hun, Heer, van de dauw des hemels overvloed en van de vruchtbaarheid der aarde levensonderhoud, en gelief de verlangens van hun gebed tot het uitwerksel uwer erbarming te geleiden. Gewaardig U dus bij onze intrede in dit huis te zegenen en te heiligen, gelijk Gij U gewaardigd hebt te zegenen het huis van Abraham, Isaac en Jacob. En mogen binnen de wanden van dit huis de engelen van uw licht wonen en het en zijn bewoners bewaren. Door Christus onze Heer. Amen.

(bron: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl)