De liefde tussen twee mensen, die ervoor kiezen om samen tot elkaars geluk in het leven verder te gaan, wordt vaak ervaren als een wonder. Een Godsgeschenk. Het is een weerspiegeling van Gods liefde tot en relatie met de mens. In dankbaarheid kiezen mensen dan ook om dit geluk te vieren en te bekrachtigen in het kerkelijk huwelijk te midden van de geloofsgemeenschap.

Het ervaren van het wonder roept ook op tot verantwoordelijkheid voor deze liefdesrelatie. Het is dus belangrijk, dat de keus voor een kerkelijk huwelijk een bewuste keuze is.

Voorbereiding
Van aanstaande bruidsparen wordt verwacht, dat zij zullen deelnemen aan een tweetal voorbereidingsavonden. Hier ontvangen de stellen ook informatie over en materiaal voor de huwelijksviering.
Het is raadzaam dit te doen nog voordat er vaste afspraken zijn gemaakt met gemeente, feestzalen, etc.

Opgeven
Stellen die in de kerk willen trouwen, wordt aangeraden om dit ruim van te voren te melden bij het secretariaat van het pastoraal team in Delden:
contact@pastoraalteam.nl of telefonisch 074 – 349 2212.
Het secretariaat van het pastoraal team is geopend van:
maandag tot en met woensdag van 08.30 uur – 15.30 uur
en donderdag van 14.00 uur – 15.30 uur.