LET OP: Wijziging datum vrijwilligersdag

In ons parochieblad ‘Samenloop’ staat vermeld dat de Vrijwilligersdag op 4 juni zal plaatsvinden. Aangezien Pastoor Jurgen Jansen niet aanwezig kan zijn op deze datum, is er besloten de vrijwilligersdag te verplaatsen naar een nader te bepalen moment komend najaar.