‘Mini-Wereldjongerendagen’ op Ameland

Om alvast de smaak te pakken krijgen voor de WJD in Lissabon (1-6 augustus 2023) organiseert Jong Katholiek van 27-29 januari 2023 WJD@Home een ‘mini-Wereldjongerendagen’ op Ameland, voor jongeren van 15-30 jaar. WJD@Home, inmiddels een beproefd concept en een event met een gevestigde naam binnen het landelijke katholieke jongerenwerk, biedt aan jongeren een mooie setting om elkaar te ontmoeten, om samen het katholieke geloof te vieren.

De laatste keer dat de WJD@Home op Ameland werden gehouden was 29 april t/m 1 mei 2022. Ruim honderd jongeren kwamen daar toen samen. Er werd onder meer gebeden voor alle jongeren die naar de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon willen gaan, “om gesterkt te worden do

or hun ontmoeting met jongeren van over de hele wereld en de ontmoeting met paus Franciscus.” Van de bisschoppen waren mgr. Van den Hende van bisdom Rotterdam, mgr. Van den Hout van bisdom Groningen-Leeuwarden en mgr. Mutsaerts van bisdom ‘s Hertogenbosch aanwezig.

Omdat de deelnemende jongeren tijdens WJD@Home nieuwe vrienden maken en oude bekenden weerzien, is het de perfecte opstap naar de Wereldjongerendagen in 2023 in Portugal. Er is een catechese van de bisschoppen, er zijn Eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid en er staan inhoudelijke en creatieve workshops op het programma.

Op 27 januari vertrekt de boot om 18.00 en 20.00 uur vanuit Holwerd naar Ameland.
Op 29 januari arriveert rond 18.15 uur de boot vanuit Ameland op het vasteland, in Holwerd.

Er zal vanuit diverse plaatsen in het land busvervoer worden georganiseerd naar de vertrekplaats van de boot naar Ameland, zodat iedereen op 27 januari op tijd bij de boot is. Voor het Aartsbisdom Utrecht is de opstapplaats P+R Science Park Utrecht, Parkeerterrein P10, Upsalalaan 3, 3584 CT Utrecht. Hier kun je zowel met de auto, als de tram of de bus komen. Bus 28 of tram 22 naar eindhalte P+R Science Park. We hopen rond 17.00 uur te VERTREKKEN vanuit Utrecht, maar we zijn afhankelijk van de files. Wees op tijd aanwezig, want de boot naar Ameland wacht niet!

Aanmelding en kosten

Aanmelding is mogelijk tot 16 januari 2023 en loopt via www.wjd.nl/wjdhome.
Leeftijd: jongeren van 15 tot en met 30 jaar.
Kosten: € 85,- per persoon.
Kijk voor meer informatie over de WJD in Lissabon ook op www.wjd.nl

Informatie en contact
Voor vragen over deelname aan WJD@Home neem contact op met Sarah Mijhad, diocesaan jongerenwerker Aartsbisdom Utrecht.
Email jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl.