Hier vult u uw misintentie in. Dit kan de voor- en achternaam zijn die moet worden voorgelezen.
Of bijvoorbeeld een intentie uit dankbaarheid.
Vul hier de datum in waarop de misintentie tijdens de viering moet worden voorgelezen. Misintenties voor de zondag ontvangen wij graag uiterlijk donderdagavond.
U kunt het bedrag overmaken op het bankrekeningnummer NL09RABO 0110971094 of NL28INGB0000912092.
Of u kunt persoonlijk betalen bij het secretariaat in het parochiehuis.