Hier vult u uw misintentie in. Dit kan de voor- en achternaam zijn die moet worden voorgelezen.
Of bijvoorbeeld een intentie uit dankbaarheid.
Vul hier de datum in waarop de misintentie tijdens de viering moet worden voorgelezen.
U kunt het bedrag overmaken op het bankrekeningnummer NL09RABO 0110971094 of NL28INGB0000912092.
Of u kunt persoonlijk betalen bij het secretariaat in het parochiehuis.