Nieuw: Gezinszondagen

Met ingang van november 2024 starten de drie samenwerkende parochies met gezinszondagen. Om gezinnen in onze parochies te ondersteunen bij de geloofsopvoeding biedt het pastoraal team maandelijks op de eerste zondag van de maand (met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus) een programma aan. Dit programma is niet alleen voor kinderen maar ook voor de ouders en andere belangstellende volwassenen. Hiermee volgen we succesvolle voorbeelden van vergelijkbare programma’s voor jonge gezinnen in de parochies van Doetinchem, Raalte en Deventer.

Deze gezinszondagen worden georganiseerd in de St. Stephanuskerk in Borne en de naastgelegen Stefans-Hof.

 

Het programma ziet er als volgt uit:
9.30 uur–10.30 uur: catechesemoment in vier verschillende groepen (4 t/m 6 jaar, 7 t/m 9 jaar, 10 t/m 12 jaar en ouders c.q. volwassenen) in de Stefans-Hof en het Klaverblad;
10.30 uur – 10.55 uur: een moment voor ontmoeting en ontspanning
11.00 uur: een gezinsviering (eucharistie) in de St. Stephanuskerk.

De deelnemers van de vier verschillende groepen verdiepen zich tijdens het catechesemoment in hetzelfde Bijbelverhaal. Op die manier kan er tijdens het moment van ontmoeting en ontspanning een gesprek ontstaan over hetzelfde Bijbelverhaal. We maken gebruik van de methode ‘Het Licht op ons pad”. De gezinsviering naderhand is een mooie manier voor iedereen om meer thuis te raken in de liturgie van de RK kerk.

De Eerste H. Communie en het H. Vormsel worden in de toekomst ook onderdeel van het programma van de gezinszondagen. Eerst wordt de Eerste H. Communie geïntegreerd en als dat afgerond is, volgt de voorbereiding van het H. Vormsel.

Alle jonge gezinnen uit onze drie parochies zijn van harte uitgenodigd om vanaf november deel te nemen aan onze gezamenlijke gezinszondagen. Het pastoraal team hoopt dat velen de weg weten te vinden!