De Geloofsgemeenschap St. Lambertus (onderdeel van parochie De Goede Herder te Hengelo) hierna te noemen Geloofsgemeenschap St. Lambertus gaat zorgvuldig met uw gegevens om.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

De Geloofsgemeenschap St. Lambertus kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u gebruik maakt van de diensten van De Geloofsgemeenschap St. Lambertus en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Geloofsgemeenschap St. Lambertus verstrekt. De Geloofsgemeenschap St. Lambertus kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– uw voor- en achternaam;
– uw e-mailadres.

Waarom de Geloofsgemeenschap St. Lambertus gegevens nodig heeft

De Geloofsgemeenschap St. Lambertus verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang de Geloofsgemeenschap St. Lambertus gegevens bewaart

De Geloofsgemeenschap St. Lambertus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

De Geloofsgemeenschap St. Lambertus verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van De Geloofsgemeenschap St. Lambertus worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Geloofsgemeenschap St. Lambertus gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

De Geloofsgemeenschap St. Lambertus maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief De Geloofsgemeenschap St. Lambertus zoekresultaatpagina’s bij Google zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan De Geloofsgemeenschap St. Lambertus te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Geloofsgemeenschap St. Lambertus heeft hier geen invloed op. De Geloofsgemeenschap St. Lambertus heeft Google geen toestemming gegeven om via De Geloofsgemeenschap St. Lambertus verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het secretariaat. De Geloofsgemeenschap St. Lambertus zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

De Geloofsgemeenschap St. Lambertus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Geloofsgemeenschap St. Lambertus maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Geloofsgemeenschap St. Lambertus verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Geloofsgemeenschap St. Lambertus op via het secretariaat