Projectkoor 4 mei 2023 zoekt zangers voor Requiem John Rutter

Het Requiem van Rutter, oorspronkelijk gepland in 2020 ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding,
kon door corona steeds niet doorgaan. Nu gaat de uitvoering alsnog plaatsvinden op 4 mei a.s.
tijdens de gemeentelijke dodenherdenking in de Lambertusbasiliek.

Een projectkoor bestaand uit leden van Voices to Heaven, uitgebreid met gastzangers, zal het werk uitvoeren. De begeleiding wordt verzorgd door Projectorkest Twente en de muzikale leiding is in handen van dirigent Louis ten Vregelaar. Ook sopraan Karin Hertsenberg heeft haar medewerking toegezegd. Zangers uit Hengelo en omgeving worden van harte uitgenodigd om aan dit project deel te nemen, vooral de mannenstemmen kunnen versterking gebruiken.

Van hen wordt verwacht dat ze het Requiem zelf kunnen instuderen met behulp van instrumentale partijen die digitaal worden aangereikt. De vijf repetities en de uiteindelijke uitvoering vinden plaats tussen 25 maart en 4 mei. Om de kwaliteit en stemverhoudingen in het koor te waarborgen, vinden korte audities plaats. Opgave is mogelijk tot 1 februari. De auditie vindt plaats op zaterdag 18 februari.

Voor dit project werkt Voices to Heaven samen met Stichting 4 mei Herdenkingsbijeenkomst Hengelo, die de jaarlijkse de herdenking in de Lambertusbasiliek organiseert, na de kranslegging bij het stadhuis.

Overige informatie en verdere voorwaarden voor deelname zijn te verkrijgen via
4meiprojectkoorhengelo@gmail.com