Rond de schrift – elke maandag een evangeliegesprek

Iedere maandagmorgen, behalve in juli en augustus, komt een kleine groep mensen bij elkaar in de Onze Lieve Vrouwepastorie in Hengelo om zich te verdiepen in het evangelie van de daaropvolgende zondag.

Het eerste gedeelte van de bijeenkomst wordt stilgestaan bij de letterlijke tekst. Wat wordt er gelezen, wie doet wat, wat gebeurt er eigenlijk? Daarna wordt de verbinding gelegd met het leven nu. Wat zegt deze tekst, waar raakt hij mij, wrikt het of kunnen de woorden tot vreugde zijn?

De deelnemers schrijven hun gedachten op en wisselen deze vervolgens met elkaar uit.

Er wordt afgesloten met een korte viering.

Nieuwe mensen zijn van harte welkom. Kom gerust eens langs, het verplicht tot niets, per keer kunt u kijken of het u uitkomt. Er zijn geen kosten aan verbonden, afgezien van een euro voor de koffie.

Maandagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur met de mogelijkheid deel te nemen aan de viering tot uiterlijk 12.30 uur

Adres:
Onze Lieve Vrouwekerk, pastorie
O L Vrouwestraat 6
7557 HX Hengelo

Aanmelden niet nodig, alleen de eerste keer bij: Theo Bakker tel. 074 2910900, mob. 06 19483623    tgbakker@home.nl