Onder de sacramenten verstaan we Dopen, de Eerste H. Communie, het H. Vormsel, het Huwelijk en de Ziekenzalving. De sacramentele bediening is voorbehouden aan een priester. Daarom wordt de toegang naar het sacrament vanuit Parochie De Goede Herder door het pastoraal team begeleid.

Dopen

De geboorte van een kind is een groot wonder. Een geschenk van God. Als ouder wil je je kind alle goeds meegeven. Datgene, wat voor jou dierbaar is, opdat je kind daaruit kan kiezen voor het eigen leven. En er voor kiezen om je kind te laten dopen.

Eerste H. Communie

Het Sacrament van de Eucharistie is het centrum en bron van onze gemeenschap van geloof. Voor kinderen een volgende stap in het deelnemen aan de vieringen in de kerk.

H. Vormsel

Na de Doop en de Eerste Communie is het Vormsel de derde en laatste stap in de toetreding tot de katholieke Kerk. Het Vormsel wordt toegediend door de bisschop zelf of door één van zijn plaatsvervangers (hulpbisschop / vicaris).

Huwelijk

De liefde tussen twee mensen, die ervoor kiezen om samen tot elkaars geluk in het leven verder te gaan, wordt vaak ervaren als een wonder. Een Godsgeschenk. In dankbaarheid kiezen mensen dan ook om dit geluk te vieren en te bekrachtigen in het kerkelijk huwelijk te midden van de geloofsgemeenschap.

Overlijden – Ziekenzalving

Het Sacrament van het Oliesel kan een bijzonder moment zijn om bij ziekte of ouderdom ons leven toe te vertrouwen aan God en Hem te bidden om Zijn nabijheid en kracht.

Overlijden – Uitvaart

De doden de laatste eer bewijzen, hen gedenken en voor hen bidden, hen met liefde omringen en hen op een waardige wijze uitgeleide doen, is van oudsher een werk van barmhartigheid dat de Kerk serieus neemt en die uitdrukkelijk tot de taken van de Kerk behoort. Het beleid rondom uitvaartvieringen vindt u hier.

Overlijden – Contact en Tarieven

U vindt de telefoonnummers voor contact in geval van overlijden hier.

De tarieven voor de uitvaartbegeleiding kunt u hier vinden.