Voorbereiding tweede ronde van de Synode

Beste medeparochianen,

Opnieuw vragen Paus Franciscus en de bisschoppen ons om in gesprek te gaan met elkaar over een aantal thema’s als voorbereiding op de tweede ronde van de Synode voor een Synodale Kerk in oktober in Rome.

De Landelijke Werkgroep Synodaliteit vraagt ons over vier thema’s met elkaar te spreken:

  • Thema 1: Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn
  • Thema 2: Vorming in een missionaire Kerk
  • Thema 3: Deelname aan een verwelkomende Kerk
  • Thema 4: Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk                      

Ook wij willen net als in het voorjaar van 2022 graag met u over deze thema’s spreken. Omdat het verslag van de gesprekken voor 15 april a.s. moet worden gemaild naar het Bisdom nodigen wij u uit voor vier gespreksavonden over telkens één van de thema’s:

  • Vrijdagavond 8 maart van 20.00 – 22.00 uur in de H. Franciscuskerk in Hengelo: Thema 1 Verdieping van ons gedoopt-zijn – pastor James Keuben
  • Dinsdagavond 12 maart van 20.00 – 22.00 uur in de Thaborkerk: Thema 4 Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk – pastoraal werker Annet Zoet
  • Maandagavond 8 april van 20.00 – 22.00 uur in parochiecentrum Goor: Thema 2 Missionaire Kerk – pastoor Jurgen Jansen
  • Dinsdagavond 9 april van 20.00 – 22.00 uur in parochiecentrum Goor: Thema 3 Deelname aan een verwelkomende Kerk – pastoor Jurgen Jansen

Hieronder vindt u het document met de thema’s en de gespreksvragen en ook het document van de eerste sessie van de Synodale Vergadering in Rome in oktober 2023.

Als u wilt meedoen aan één of meer gespreksavonden, wilt u zich dan aanmelden bij het secretariaat? Dit kan via het mailadres: contact@pastoraalteam.nl.

Wij verheugen erop u op deze avonden te begroeten en samen met u in gesprek te gaan over de kerk die ons allen lief is.

 

Met vriendelijke groet,

Pastoor Jurgen Jansen

Kandidaat-priester James Keuben

Pastoraal werker Annet Zoet

 

Download hieronder:

2024-02-15-synode-2024-landelijke-handreiking-3

2023-10-18-terugblik-2-weken-synode-mgr.-hoogenboom