Het Sacrament van het Oliesel kan een bijzonder moment zijn om bij ziekte of ouderdom ons leven toe te vertrouwen aan God en Hem te bidden om Zijn nabijheid en kracht. Het is jammer dat mensen, zoals vroeger veelal de praktijk was, hiermee wachten tot de stervensfase aanbreekt of wanneer het niet meer kan.

Daarom wordt in Hengelo in de meeste geloofsgemeenschappen jaarlijks een speciale viering gehouden waarin het sacrament aan meer parochianen wordt toegediend.

Indien de zieke het Sacrament van de Zieken wenst te ontvangen, kan via de noodtelefoon een afspraak worden gemaakt. Gezien de agenda van de pastoor, is het onmogelijk onmiddellijk een bezoek te brengen. Tijdens dat geplande bezoek, is er een gesprek met de zieke, is er de mogelijkheid om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen en H. Ziekenzalving. Ook hier geldt dat het een sacrament van verbondenheid is en waarbij ook de overige aanwezigen betrokken worden. Ook hier kan de H. Communie worden ontvangen.

Het kan ook zinvol en bijzonder zijn, om wanneer de stervensfase zich aandient eventueel samen met dierbaren de verbondenheid met elkaar en met God te vieren. Mede door verminderde priesterlijke beschikbaarheid kan dit vaak niet middels de Ziekenzalving, maar wel middels de ziekenzegen door één van de pastoraal werkers.

Pastoraal noodnummer voor pastorale nood, ziekenzalving en ziekenzegening: 06 – 232 54 488